Néprajz, monográfia

webmester küldte be 2011. 08. 08., h - 18:49 időpontban

Az Osztrák-Magyar Monarchia Irásban és Képben
Szerző(k): Rudolf trónörökös ő cs. és kir. Fensége, József főherczeg ő cs. és kir. Fensége, Fülöp Szász-Koburg-Gothai herczeg ő Fensége
Arcanum, 2001
Baranya - http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/osztrak-magyar/osztrak-magyar-081204-681

Baranya múltja és jelenje
Szerk.: Várady Ferenc
Pécsett nyomatott Telegdi Ármin Könyvnyomdájában, 1896
http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt03102101/tartalom.html

ifj. Kodolányi János: Baranya népe
In.: Baranya. szerk. Kolta Lajos, Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatal, Pécs, 1958.
*.pdf - letöltés...

Sz. Szabó Lászlóné: Népművészet
In.: Baranya. szerk. Kolta Lajos, Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatal, Pécs, 1958.
*.pdf - letöltés...

Zentai János: Baranya megye magyar néprajzi csoportjai
Ethnographia / A Magyar Néprajzi Társaság értesítője, 89. évfolyam, Budapest, 1978. 519—557. p.
Arcanum - Ethnografia
*.pdf - letöltés...

dr. Pesti Jánosné: Helyneveink érdekességei, tanulságai, népi magyarázatai
*.pdf - letöltés...

Baranyi népmondák
http://baranyatermeszetbarat.hu/index.php/lexikon/nepmondak

A Baranyai-dombság népmondái
http://baranyaidombsag.ucoz.hu/index/nepmondak/0-17

A Villányi-hegység és az Ormánság mondái
http://regi.fusz.hu/vakbarat/olvas.php?id=13002

Dél-zselici népmondák
http://regi.fusz.hu/vakbarat/olvas.php?id=12920

Andrásfalvy Bertalan: Komló és peremközségei lakosságának néprajza
*.pdf - letöltés...

 

Száz magyar falu könyvesháza

Bikal http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Bikal/index.htm
Hosszúhetény http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Hosszuheteny/index.htm
Magyaregregy http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Magyaregregy/index.htm
Mecseknádasd http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Mecseknadasd/index.htm
Nagyharsány http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/boritok/Nagyharsany_100_falu_borito_sm.jpg
Laskó http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Lasko/index.htm
Szőts Zoltán: A völgység náprajza http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Bonyhad/pages/bonyhad_kornyeke/004_3_a_volgyseg_neprajza.htm
In: Bonyhád és környéke. Elektronikus megjelenítés: NKÖEOK Szerkesztőség - 2007

Berze Nagy János: Baranyai magyar néphagyományok I-III.
Pécs, kiadta Baranya vármegye közönsége, 1940.

 

A Néprajzi Értesítő baranyai tanulmányai
http://www.neprajz.hu/tartalom.php?menu2=421

Szmik Antal: Adatok Püspök-Bogád néprajzához. (pdf oldalszám: 199) 172. p. 1902.
Ernyey József: A busójárás és más farsangi játékok. (pdf oldalszám: 148) 140 p. 1907.
Révai Sándor: Az Ormányság. (pdf oldalszám: 207) 193 p 1907., (pdf oldalszám: 24) 18 p (pdf oldalszám: 190) 174 p. 1908.
Arnhold Nándor: A tojáshímezés technikái Baranyában.(pdf oldalszám: 185) 173 p 1911.
Garay Ákos: Szlavóniai régi magyar faluk. (pdf oldalszám: 245) 221 p. 1911.
Gunda Béla: Juhszárnyék az Ormánságban. (pdf oldalszám: 205) 199 p 1937.
Gunda Béla: Újabb adatok az ormánsági világító fülkékhez. (pdf oldalszám: 207) 201 p 1937.
Dr. Biró László: Eltűnt népszokások Tormáson (Baranya m.) (pdf oldalszám: 208) 197 p 1943.
Ifj. Kodolányi János: Problémák az ormánsági etnikai csoport körülhatárolásában. (pdf oldalszám: 7) 5 p 1958.
Földes László: A Néprajzi Múzeum busómaszkjai. (pdf oldalszám: 215) 209 p 1958.
Takács Lajos: Az ormánysági kötözőbot (pdf oldalszám: 152) 149 p1964.

 

Riport Andrásfalvy Bertalannal (az utolsó harmada különösen témába vágó)
Pécs TV archívum...

 

Gunszt Andrea: Kerek egy esztendő a Zengőalján

Előszó

A ma már különösnek, nemegyszer nevetségesnek is tartott régi szokásoknak igazi értéke abban volt, hogy kapcsolatokat hozott létre különböző emberek között, közösségeket, melyek megsokszorosították az egyes ember örömét és megosztották bánatát azzal, hogy tartalmat, programot is adtak az együttlétnek. Emberek együttlétét a közös alkotás, az éneklés, a játék, az önként felvállalt játékos szerep emelte gyönyörködtető művészetté, a szép élvezésévé.

Ünnepi, közös alkotások, a játék, a szerepek felvállalása, a dalolás és muzsikálás ma is eltölthet minket örömmel, leginkább éppen azzal, hogy kapcsolatba kerülhetünk egymással, megtapasztalhatjuk az összetartozás, a közösség szívet melengető érzését, bátorítását. Ha megőrizzük a minket összekapcsoló szokásokat, azok megőriznek minket: bizalomban, kölcsönös szeretetben, egészséges jókedvünkben.

Dr. Andrásfalvy Bertalan

 

 

Ára: 1000 Ft

 

Megrendelhető: Gunszt Andreánál
gunsztandi@freemail.hu vagy +36-20/269-4722

 

 

Múltmentő - a Hosszúhetény Hagyományőrző Egyesület kiadványa
2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 20162017  - 2018 - 20192020 (*.pdf)

Dallos Nándor: Hosszuhetényi lakodalmi szokások
*.pdf letöltés

Lábadi Károly: A Drávaszög
In. Honismeret XXXIII. évfolyam 3. szám, 2005. június. 32(34). lap (*.pdf)

Halász Péter: Moldvai csángók a baranyai Egyházaskozáron
In. Honismeret XXXIII. évfolyam 3. szám, 2005. június. 37(39). lap (*.pdf)

Kovács Endre: A Szlavón-hegyhát magyarsága
In. Néprajzi Látóhatár 1999. V III. évfolyam, 1-4. szám