Népzene

webmester küldte be 2011. 08. 08., h - 19:24 időpontban

Publikált népzenei felvételek Internetes adatbázisa
Keresés/szűrés --> Megye: Baranya

Bartók-rend
Összetett keresés --> A gyűjtés helye: Baranya vm.

Zenetudományi Intézet Hangarchívum
https://zti.hungaricana.hu/hu/

Bátai "Sárköz" Néptáncegyüttes: Bátai népzenei gyűjtések
http://www.sarkoz.extra.hu/nepdalgyujtes.html

Tiszta forrás település - Mohács (ZTI)
http://www.zti.hu/tisztaforras/mohacs.htm

Dr. Várnai Ferenc: Baranya megyei népzenegyűjtés
In. Honismeret XXXIII. évfolyam 3. szám, 2005. június. 44(46). lap (*.pdf)

Kiss Alfréd: Tar István ormánsági cimbalmos játéka és tanítási módszere az alapfokú művészetoktatásban NYF, szakdolgozat, 2010. *.pdf - letöltés

Csikós Angéla: Betekintés Baranya megye népzenei hagyományába LFZE,  szakdolgozat, 2019. *.pdf - letöltés

Dallos Nándor: A hetényiek népdalai *.pdf letöltés

Dallos Nándor: Nemes János hagyatéka *.pdf letöltés

Várnai Ferenc: Kasza Gyula és zenekara (Ormánság)
https://www.youtube.com/watch?v=Z77E8JChSRk

 

Népdalközlések

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I-IV. (Budapest 1992-2003) Magyar Művelődési Intézet

Kiss Lajos – Bodor Anikó: A szlavóniai szigetmagyarság népdalai (Újvidék 1990) Hungarológiai Kutatási Intézett

Magyar Népzene Tára. szerk. Bartók Béla – Kodály Zoltán.
•     I. Gyermekjátékok Sajtó alá rendezte: Kerényi György (Budapest 1951) Akadémiai Kiadó
•     II. Jeles napok Sajtó alá rendezte: Kerényi György (Budapest 1953) Akadémiai Kiadó
•     III. Lakodalom. Sajtó alá rendezte: Kiss Lajos (Budapest 1955-56) Akadémiai Kiadó
•     IV. Párosítók. Sajtó alá rendezte: Kerényi György (Budapest) Akadémiai Kiadó
•     V. Siratók. Sajtó alá rendezte: Kiss Lajos és Rajeczky Benjamin (Budapest 1966) Akadémiai Kiadó
•     VI. Népdaltípusok 1. Sajtó alá rendezte Járdányi Pál és Olsvai Imre (Budapest 1966) Akadémiai Kiadó
•     Népdaltípusok 2. Járdányi Pál rendszerében szerkesztette: Olsvai Imre (Budapest 1973) Akadémiai Kiadó
•     VIII. Népdaltípusok 3. Sajtó alá rendezte: Vargyas Lajos. (Budapest 1992) Balassi Kiadó
•     IX. Népdaltípusok 4. Sajtó alá rendezte: Domokos Mária. (Budapest 1995) Balassi Kiadó
Olsvai Imre – Várnai Ferenc: Dráva szélén lakom. 77 ormánsági népdal (Budapest 1982)

Olsvai Imre – Várnai Ferenc: Széles víz a Duna (Pécs 1989) *.pdf - letöltés

Paksa Katalin: Régi baranyai népdalok (Pécs 1988)

Várnai Ferenc: Csele vize elfolyik a Dunába. Félszáz szebényi népdal (Véménd 1974)

Várnai Ferenc: Mohácsi népdalok Schneider Lajos gyűjtéséből (Mohács 1971) *.pdf - letöltés

Várnai Ferenc: Erre alá a Baranya szélén. 50 népdal Berze Nagy János gyűjtéséből (Pécs 1979)

Várnai Ferenc: Kicsi madár, jaj, be fenn jársz – moldvai népdalok Baranyából 1973

Várnai Ferenc: A mohácsi malomgátba reng a nád (Pécs 1981) *.pdf - letöltés

Várnai Ferenc: Szentlőrincen kiöntött a kanális (Szentlőrinc 1989)

Várnai Ferenc: Nagyhetény, de be van kerítve. 70 hosszúhetényi népdal (Pécs 1991)